Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko
ul. Graniczna 2,
22-100 Chełm

Telefon:+48 82 560-39-31

Email: jubileusz90@zst.chelm.pl

Email: kontakt@zst.chelm.pl

Organizatorzy:

Szkolny Komitet Organizacyjny:
Henryk Dziewulski
Barbara Kossak
Edyta Sawosz
Beata Świderska

Bal Jubileuszowy – Jacek Wnętrzak
Redagowanie wspomnień - Monika Dymel

Kontakt z mediami:
Super Tydzień Chełmski – Jacek Wnętrzak
Nowy Tydzień – Edyta Sawosz
Radio Bon Ton – Barbara Kossak
Panorama Lubelska – Katarzyna Jaczyńska

Jednodniówka - Elżbieta Lipska, Beata Świderska, Katarzyna Truchlewska, Paulina Makuch-Smętkowska, Grzegorz Prus

Wystawa fotograficzna – Janusz Najda
Wydarzenia sportowe – Zdzisław Biały
Administrator strony - Grzegorz Prus